Εργαστήριο Ακμής - Ροδόχρου Νόσου

  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΜΗΣ-ΡΟΔΟΧΡΟΥ

  

Διευθυντής: Ρηγόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής

 

 Η ακμή θεωρείται πάθηση των εφήβων αλλά πάσχουν και παιδιά και ενήλικες μεγάλης ηλικίας.

Στο Εργαστήριο παραπέμπονται ασθενείς από τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου, αντιμετωπίζονται επίμονες και ιδιαίτερες μορφές ακμής, και  εφαρμόζονται σύγχρονες θεραπείες όπως και φωτοθεραπείες.

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για την διεξαγωγή κλινικών πρωτοκόλλων, συμμετέχει σε πολυκεντρικές μελέτες για την ακμή και τη ροδόχρου νόσο και επικεντρώνεται στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου σε κλινικό ερευνητικό επίπεδο.