Εργαστήριο Εμβιομηχανικών Μετρήσεων Δέρματος

Υπεύθυνη : Κατσαρού- Κάτσαρη Αλεξάνδρα

Στο Εργαστήριο εμβιο-μηχανικής υπάρχουν τα παρακάτω μηχανήματα:

 

α) Μέτρηση της ενυδάτωσης της επιδερμίδας

Χρησιμοποιείται το μηχάνημα Corneometer της εταιρίας Courage- Khazaka, Γερμανίας προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο ενυδάτωσης της επιδερμίδας. Το μηχάνημα βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και η μονάδα μέτρησης εκφράζεται σε units (0-10 units = μηδενική τιμή, 130-150 units = μέγιστες τιμές)

 

β) Μέτρηση Διαδερμικής απώλειας νερού (TEWL)

Χρησιμοποιείται το μηχάνημα Tewameter της εταιρίας Courage- Khazaka, Γερμανίας προκειμένου να εκτιμηθεί η διαδερμική απώλεια νερού της κεράτινης στοιβάδας, που είναι απόλυτα αξιόπιστος δείκτης της ακεραιότητας αυτής.

 

γ) Μέτρηση Ελαστικότητας του δέρματος

Χρησιμοποιείται το μηχάνημα της εταιρίας Courage- Khazaka, Γερμανίας.

 

δ) Μέτρηση επιφανειακών λιπιδίων (σμήγματος)

Χρησιμοποιείται το μηχάνημα Sebumeter της εταιρίας Courage- Khazaka, Γερμανίας.

 

ε) Μέτρηση ερυθήματος και μελάγχρωσης δέρματος

Χρησιμοποιείται το μηχάνημα Mexameter της εταιρίας Courage- Khazaka, Γερμανίας.