Εργαστήριο Φυσιολογίας και Παθήσεων Τριχών

Υπεύθυνη: Χασάπη Βασιλική, Διευθύντρια

 

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας και παθήσεων τριχών είναι μια εξειδικευμένη μονάδα το έργο της οποίας επικεντρώνεται:

 

α) στη μελέτη της ρίζας και του στελέχους των τριχών τόσο σε δερματολογικά, όσο και σε συστηματικά νοσήματα (συνεργασία με ογκολογικά, αιματολογικά και παιδιατρικά κέντρα),

 

β) στη διεξαγωγή ερευνητικών μελετών λόγω του μεγάλου αριθμού ασθενών με παθήσεις τριχών, της εξέλιξης των εργαστηριακών τεχνικών διάγνωσης (π.χ. μοριακή βιολογία) καθώς και των τρόπων θεραπευτικής παρέμβασης (τοπική ανοσοθεραπεία, DPCP).