Φωτοβιολογικό Τμήμα

Διευθυντής: Ρηγόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής

Υπεύθυνος: Στρατηγός Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής