Φωτοβιολογικό Τμήμα

Διευθύντρια: Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια Δερματολογίας

Υπεύθυνος: Στρατηγός Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής