Ιατρείο Αυτοάνοσων Δερματικών Νοσημάτων

Υπεύθυνος: Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Αν. Καθηγήτρια

Κύριο Στέλεχος: Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής

 

Στο Ιατρείο Αυτοάνοσων Δερματικών Νοσημάτων παραπέμπονται ασθενείς που πάσχουν από:

  • Αυτοάνοσα νοσήματα του κολλαγόνου-αγγειακού ιστού (Ερυθ. Λύκος, Δερματικός-Υποξύς Ερυθ. Λύκος, Σ.Ε.Λ.-Σκληροδερμία, Δερματομυοσίτις)
  • Αγγειΐτιδικά σύνδρομα.
  • Αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα (ομάδα νοσημάτων πέμφιγας-πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς-ερπητοειδής δερματίτις).
  • Η παρακολούθηση και εκτίμηση τόσο των εργαστηριακών τους εξετάσεων, όσο και της θεραπείας τους, γίνεται σύμφωνα με ευρωπαικά κριτήρια.