Ιατρείο Λεμφωμάτων

Διευθύντρια: Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια

 

Το Ιατρείο Λεμφωμάτων λειτουργεί με ραντεβού με ασθενείς που παραπέμπονται από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία στο φωτοβιολογικό τμήμα.