Ιατρείο Λεύκης

Διευθυντής: Ρηγόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής

Κύριο στέλεχος: Νικολαΐδου Ηλέκτρα, Επικ. Καθηγήτρια

 

Το Ιατρείο Λεύκης λειτουργεί με ραντεβού με ασθενείς, που παραπέμπονται από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου στο Φωτοβιολογικό Τμήμα. Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη 10:00-12:00. Οι περισσότεροι ασθενείς που παραπέμπονται στο ιατρείο αυτό εμφανίζουν εκτεταμένη λεύκη και υποβάλλονται σε φωτοθεραπεία (κυρίως UVB στενού φάσματος).