Μονάδα Τηλεδερματολογίας

Υπεύθυνος: Παναγιωτόπουλος Αντώνης

 

Η Μονάδα Τηλεδερματολογίας αποτελεί ένα καινοτόμο τμήμα που προσφέρει υπηρεσίες τηλεϊατρικής με σκοπό τη διάγνωση από απόσταση.