Ογκολογικό Τμήμα

Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Στρατηγός, Καθηγητής Δερματολογίας