Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Διευθύντρια: Χριστοφίδου Εριέττα