Τμήμα Δερματολογίας Παίδων

Υπεύθυνη: Κατσαρού - Κάτσαρη Αλεξάνδρα, Αν. Καθηγήτρια

 

Το Παιδο-Δερματολογικό Τμήμα λειτουργεί καθημερινά από τις 9:30πμ - 12:00μμ και εξετάζονται 20 παιδιά ηλικίας από γεννήσεως μέχρι 12 ετών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τμήματος έχει αντικείμενο:

 

α) Τις δερματοπάθειες της βρεφικής, νηπιακής και παιδικής ηλικίας. Πολλές παθήσεις κατά την ηλικία αυτή παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την επιδημιολογία, την κλινική εικόνα αλλά και τη θεραπευτική αντιμετώπιση σε σχέση με τους ενήλικες.

 

β) Παιδο-δερματοπάθειες που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, διερεύνησης καθώς και στενής συνεργασίας με τους γονείς, όπως η ατοπική δερματίτιδα, συγγενείς δερματοπάθειες κ.ά.