Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας

Το περιοδικό εκδίδεται από το Νοσοκομείο “Α. Συγγρός” (Κληροδότημα Ιφ. Α. Συγγρού) τέσσερις (4) φορές το χρόνο, διανέμεται δωρεάν και απευθύνεται σε δερματολόγους, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων και άλλους επιστήμονες.

To περιοδικό δημοσιεύει άρθρα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος στην επιστήμη της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, όπως ανασκοπήσεις, παρουσίαση ενδιαφέροντων περιστατικών, ερευνητικές μελέτες, θεραπευτικές εργασίες και επιδημιολογικές αναλύσεις που αφορούν τη Δημόσια Υγεία.

 

Βασικές θεματολογίες του περιοδικού είναι η Παιδοδερματολογία, η Δερματοχειρουργική-Laser, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και η θεραπευτική. Επίσης, σε κάθε τεύχος υπάρχει η Βιβλιογραφική Ενημέρωση και ένα Quiz περιστατικού με φωτογραφίες από την κλινική και την ιστολογική εικόνα.

 To περιοδικό προσφέρει μια γρήγορη και αξιόπιστη διαδικασία κρίσης των άρθρων με στόχο τη δημοσίευση άρθρων με επιστημονική ποιότητα και την παροχή θεμάτων ενδιαφέροντος για την Δερματολογική και Ιατρική κοινότητα.

 

 

 Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα εξής: